top of page

אותיות

בעיר העתיקה בירושלים לומד נער צעיר את מלאכת כתיבת האותיות בספר התורה.

רב זקן מנחה אותו ומלמד אותו את צורת האות על פי כל כלליה ודקדוקיה המחמירים אך נפשו היצירתית של הנער פורצת שוב ושוב את גבולות המסורת.

סרט אנימציה קצר, מעין משל אוטוביוגרפי.

בתמיכת קרן "גשר" לקולנוע

bottom of page