top of page

לכידת תנועה (Motion capture) במשמר הגבול


השבוע ביחידה להדמיה ואנימציה במשמר הגבול הדרכתי לוחמים בשימוש והטמעה של חליפות מיוחדות הלוכדות את התנועה

של גוף האדם. החליפה מאפשרת למחשב לצפות ולהקליט

את התנועות ולהעתיק לאחר מכן לדמות תלת ממדית בסביבה ממוחשבת המדמה אירועים ביטחוניים לצורך שיחזור ותחקיר האירוע

bottom of page