top of page

סביבה תלת ממדית מצילומי רחפן


הדרכה למידול סביבה תלת ממדית מתוך צילומי רחפן - טכנולוגיה ישראלית של חברת עידן שבשימוש משמר הגבול

הרחפן מצלם את האזור ב360 מעלות ותוכנה ייעודית מנתחת את הנתונים, מאפשרת מדידת מרחקים, ויוצרת מודל תלת ממדי

bottom of page