top of page

לכתוב או למות

קומיקס חתרני ואנימציה חברתית

ציירי קומיקס ואנימציה רבים ראו במלאכתם כלי חברתי מחתרתי ולא אמצעי בידור.

נסקור כמה דוגמאות וננהל דיון סביב כמה קטעי אנימציה קצרים.

גיל: נוער ומבוגרים

אורך: 40-60 דקות

אותיות

סיפור אוטוביוגרפי - מלווה בסרט אנימציה קצר

בעיר העתיקה בירושלים לומד נער צעיר את מלאכת כתיבת האותיות בספר התורה.

רב זקן מנחה אותו ומלמד אותו את צורת האות על פי כל כלליה ודקדוקיה המחמירים אך נפשו היצירתית של הנער פורצת שוב ושוב את גבולות המסורת.

גיל: מבוגרים

אורך: 40-60 דקות

Please reload

קסם של אנימציה

ההיסטוריה של האנימציה, עקרונות והתפתחות

איך ומתי התחילה האנימציה ומי הם גיבוריה?

מה הם 12 יסודות האנימציה?

סקירה היסטורית מלווה בקטעי אנימציה קצרים

גיל: ילדים, נוער ומבוגרים

אורך: 40-60 דקות

פיזיקה ואנימציה

חוקי הפיזיקה של עולם הקומיקס והאנימציה

יוצרי הקומיקס ואומני האנימציה מרשים לעצמם לכופף מעט (או הרבה) את חוקי המציאות.

 מתוך קטעי אנימציה קצרים נלמד מה הם חוקי הפיזיקה האמיתיים ולעומתם ננסח את חוקי פיזיקה המיוחדים של עולם האנימציה.

גיל: ילדים, נוער ומבוגרים

אורך: 40-60 דקות

Please reload

bottom of page